Rozwiązywanie zadań

Zadania.

  1. Napisz program wyświetlający trójkąt o wysokości i podstawie n;
  2. Napisz program wyświetlający liczby od 1 do 20, oznaczając liczby niepodzielne przez 3:
  3. Narysuj algorytm blokowy a następnie napisz program na średnią arytmetyczną n liczb.
  4. Napisz program, który dla podanej na standardowym wejściu temperatury w stopniach Fahrenheita wypisze temperaturę w stopniach Celsjusza.

 

 

 

Tagi: