Zasięg zmiennej

Ze względu na zasięg zmiennej rozróżniamy zmienne globalne i lokalne

Zmiennym globalnym pamięć przydzielana jest na cały czas wykonywania programu,natomiast zmiennym lokalnym – tylko na czas działania procedury czy funkcji.

Zmienne globalne mogą zostać przesłonięcie. Zadeklarowanie w procedurze lub funkcji zmiennej lokalnej o takiej samej nazwie jak zmienna globalna spowoduje przesłonięcie zmiennej globalnej, co oznacza, że używania będzie zmienna lokalna a nie globalna.

przykład 1

przykład 2

Tagi: