Rozwiązywanie zadań

Zadanie 1: napisz program sprawdzajacy, czy dana liczba naturalna jest pierwsza. Program powinien wczytywac liczbe ze standardowego wejscia i wypisywac na standardowe wyjście odpowiedni komunikat.

Zadanie 2: Napisz program, który poprosi o podanie liczby ułamkowej. Jeżeli wartość liczby będzie wynosiła 3 to wynik powinien wynosić 7, w przeciwnym przypadku wynik powinien zostać obliczony ze wzoru:
sqrt(1 + (x * x)) / (x – 3)
wynik powinien zostać wyświetlony na ekranie.

Zadanie 3:Napisz funkcję, która stwierdza, czy zadana jako parametr liczba całkowita jest kwadratem pewnej liczby całkowitej. Liczby będące kwadratami liczb całkowitych to 1, 4, 9, 16 itd. Wartością funkcji ma być jeden, jeśli liczba spełnia warunek oraz zero w przeciwnym wypadku.

Tagi: