Miesiąc: wrzesień 2015

Ogólnopolski konkurs „Jestem SMART”

Ogólnopolski konkurs „Jestem SMART” jest skierowany do uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do wykorzystywania internetu i urządzeń mobilnych w sposób świadomy i praktyczny oraz promocja nowoczesnych metod nauczania wśród nauczycieli. Konkurs ma uświadomić uczestnikom możliwości płynące z bezpiecznego korzystania z internetu i pokazać, w jaki sposób można…



Funkcja void Uśmiechy(), Sleep(), nie zwraca wartości bez parametrów

#include<iostream> #include<cstdlib> #include<time.h> #include<windows.h> using namespace std; void usmiechy()…




Procedury i funkcje w wybranym języku programowania

Procedury i funkcje w wybranym języku programowania…




Program rysuje półchoinke o wysokosci i podstawie x

#include<iostream> #include<cstdlib> using namespace std; int x; int main() {…




Rozwiązywanie zadań

Zadania….


Tagi:


Program rysuje prostakat o bokach x,y

#include<iostream> #include<cstdlib> using namespace std; int x,y; int main() {…




Program wyświetla nr komórek

#include<iostream> #include<cstdlib> using namespace std; int main()…




Program – potęga x^y

#include<iostream> #include<cstdlib> using namespace std; int x,y,w=1;…




Pętle zagnieżdżone

Pętle zagnieżdżone…




Program kwalifikuje ucznia do odpowiedniej grupy

#include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std;…




Program mnoży liczby podane przez użytkownika

#include<iostream> #include<cstdlib> using namespace std; int n,iloczyn=1,i,a;…




Program iloraz

#include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std;…




Program iloraz z if

#include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std;…


Tagi:


Program – pole prostokąta

#include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std;…


Tagi:


Program imię i wiek

#include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std;…


Tagi:


Program witaj Michał

#include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std; int main() { string imie=”Michal”; cout << “Witaj “; cout << imie; //to samo mozna zapisac cout <<“\n \n”; cout << “Witaj ponownie ” << imie; }




Program witaj

#include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std; int main() { cout << “Witaj \n”; }




Program sprawdza czy liczba jest parzysta

#include<iostream> #include<cstdlib> using namespace std; int a;…


Tagi:


Algorytm iteracyjny

Iteracja polega na wielokrotnym powtarzaniu tej samej operacji (ciągu operacji). Iterację implementujemy stosując tzn pętle. Z pętlą mamy do czynienia, gdy w pewnym kroku algorytmu wracamy do jednego z wcześniejszych kroków, co powoduje, że kroki te mogą zostać wykonane wiele razy….




Program sprawdza która z podanych 3 liczb jest najmniejsza

#include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std; int main()…


Tagi: