Miesiąc: listopad 2015

Sortowanie przez wybór

#include <iostream> #include<time.h> #include<windows.h>…
Sortowanie przez wybór

Metoda sortowania przez wybór ciągu n liczb (program) polega na wyszukiwaniu w ciągu liczby najmniejszej(największej), ustawieniu jej na początku ciągu, a następnie powtarzaniu tych czynności z pominięciem już uporządkowanych elementów….
Liczby Fibonacciego (rekurencyjnie)

#include <iostream> using namespace std;…
Schemat Hornera (rekurencja)

#include <iostream> using namespace std;…
Euklides z odejmowaniem (rekurencyjnie)

#include <iostream> using namespace std;…
Rekurencja – odwołanie do samej siebie

Z rekurencją mamy do czynienia gdy określając jakieś pojęcie, odwołujemy się w definicji do niego samego….
Silnia rekurencyjnie

#include <iostream> using namespace std;…
Wydawanie reszty metodą zachłanną

#include <iostream> using namespace std;…
Wydawanie reszty metoda zachlanna

Algorytm zachłanny – algorytm który w celu wyznaczenia rozwiązania w każdym kroku dokonuje zachłannego (najkorzystniejszego) w danym kroku rozwiązania częściowego….


Tagi:


Porównanie grafiki rastrowej i wektorowej

Polecam przeglądnąć prezentacje dostępną w sieci: Porównanie rastrowego i wektorowego formatu zapisu cyfrowego Porównanie grafiki rastrowej i wektorowej from Alicja Pituła
Liczby Fibonacciego i schemat Hornera – realizacja iteracyjna

Liczby Fibonacciego – ciąg liczb naturalnych określony  w sposób następujący:…
Liczby Fibonacciego

#include <iostream> using namespace std;…
Znajdowanie min i max – dziel i zwyciężaj

#include <iostream> using namespace std;…
Znajdowanie min i max – metoda naiwna

#include <iostream> #include<time.h> #include<windows.h> using namespace std;…
Jednoczesne znajdowanie największego i najmniejszego elementu w zbiorze

Wyróżniamy dwie metody jednoczesnego znajdowania największego i najmniejszego elementu w zbiorze:…
Wersja algorytmu Euklidesa z dzieleniem

#include <iostream> using namespace std;…
Wersja algorytmu Euklidesa z odejmowaniem

#include <iostream> using namespace std;…
Algorytm Euklidesa

Algorytm Euklidesa służy do znajdowania największego wspólnego dzielnika (NWD) dwóch liczb naturalnych….


Tagi:


Silnia iteracyjnie

#include <iostream> using namespace std;…
Zastosowanie funkcji w algorytmach iteracyjnych

Na przykładzie: algorytmu wyszukiwania minimum (maksimum) ze zbioru N elementowego Algorytmu obliczania silni…