Miesiąc: Listopad 2015

Sortowanie przez wybór

#include <iostream> #include<time.h> #include<windows.h>…




Sortowanie przez wybór

Metoda sortowania przez wybór ciągu n liczb (program) polega na wyszukiwaniu w ciągu liczby najmniejszej(największej), ustawieniu jej na początku ciągu, a następnie powtarzaniu tych czynności z pominięciem już uporządkowanych elementów….




Liczby Fibonacciego (rekurencyjnie)

#include <iostream> using namespace std;…




Schemat Hornera (rekurencja)

#include <iostream> using namespace std;…




Euklides z odejmowaniem (rekurencyjnie)

#include <iostream> using namespace std;…




Rekurencja – odwołanie do samej siebie

Z rekurencją mamy do czynienia gdy określając jakieś pojęcie, odwołujemy się w definicji do niego samego….




Silnia rekurencyjnie

#include <iostream> using namespace std;…




Wydawanie reszty metodą zachłanną

#include <iostream> using namespace std;…




Wydawanie reszty metoda zachlanna

Algorytm zachłanny – algorytm który w celu wyznaczenia rozwiązania w każdym kroku dokonuje zachłannego (najkorzystniejszego) w danym kroku rozwiązania częściowego….


Tagi:


Porównanie grafiki rastrowej i wektorowej

Polecam przeglądnąć prezentacje dostępną w sieci: Porównanie rastrowego i wektorowego formatu zapisu cyfrowego Porównanie grafiki rastrowej i wektorowej from Alicja Pituła




Liczby Fibonacciego i schemat Hornera – realizacja iteracyjna

Liczby Fibonacciego – ciąg liczb naturalnych określony  w sposób następujący:…




Liczby Fibonacciego

#include <iostream> using namespace std;…




Znajdowanie min i max – dziel i zwyciężaj

#include <iostream> using namespace std;…




Znajdowanie min i max – metoda naiwna

#include <iostream> #include<time.h> #include<windows.h> using namespace std;…




Jednoczesne znajdowanie największego i najmniejszego elementu w zbiorze

Wyróżniamy dwie metody jednoczesnego znajdowania największego i najmniejszego elementu w zbiorze:…




Wersja algorytmu Euklidesa z dzieleniem

#include <iostream> using namespace std;…




Wersja algorytmu Euklidesa z odejmowaniem

#include <iostream> using namespace std;…




Algorytm Euklidesa

Algorytm Euklidesa służy do znajdowania największego wspólnego dzielnika (NWD) dwóch liczb naturalnych….


Tagi:


Silnia iteracyjnie

#include <iostream> using namespace std;…




Zastosowanie funkcji w algorytmach iteracyjnych

Na przykładzie: algorytmu wyszukiwania minimum (maksimum) ze zbioru N elementowego Algorytmu obliczania silni…