Miesiąc: grudzień 2015

Pozycyjne systemy liczbowe

system addytywny – zapisaną liczbę odczytuje się jako sumę wartości jej poszczególnych cyfr np rzymski system liczbowy np jeśli “X”=10,”V”=5,”I”=1 to XVI = 10+5+1 = 16…


Tagi:


Zmienna bool

#include <iostream> using namespace std; int main() { bool x; x = 652; cout << x << endl; return 0; }


Tagi:


Rozmiar zmiennej – sizeof()

#include <iostream> using namespace std; int main() { cout << ” int : ” << sizeof (int) << endl << ” unsigned int : ” << sizeof (unsigned) << endl << ” short int : ” << sizeof (short) << endl << ” unsigned short int : ” << sizeof (unsigned short) << endl <<…
Zakres zmiennej

#include <iostream> using namespace std; int main() { int a = 2147483647; cout << a << endl; a = a + 1; // zmienną zwiększamy o 1! cout << a << endl; return 0; }


Tagi:


Wspieramy najlepszych

Zarząd Województwa ogłasza w dniach od 7 do 18 grudnia br. nabór wniosków stypendialnych w ramach programu stypendialnego Wspieramy najlepszych, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020….Złożonośc i efektywność algorytmów

——————————————————————————————— ZŁOŻONOŚĆ ——————————————————————————————— Złożoność obliczeniowa algorytmu złożoność czasowa – zależność między rozmiarem a czasem wykonania algorytmu złożoność pamięciowa + zależność między rozmiarem a zapotrzebowaniem algorytmu na pamięć do wykonania tego algorytmu…


Tagi:


Poprawność i skończoność algorytmów

Najważniejsze własności algorytmów: – poprawność – skończoność – złożoność – efektywność…


Tagi:


QuickSort

Sortowanie szybkie (ang. quicksort) – jeden z popularnych algorytmów sortowania działających na zasadzie “dziel i zwyciężaj Działa nie algorytmu Z tablicy wybiera się element rozdzielający, po czym tablica jest dzielona na dwa fragmenty: do początkowego przenoszone są wszystkie elementy nie większe od rozdzielającego, do końcowego wszystkie większe. Potem sortuje się osobno początkową i końcową część…
Ogólnopolska Akademia Programowania

Zespół Ogólnopolskiej Akademii Programowania zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w ogólnodostępnym konkursie programistycznym organizowanym w ramach Godziny Kodowania w 5 kategoriach:…Sortowanie pozycyjne

Technika porządkowania kubełkowego wykorzystywana jest na przykład przy sortowaniu listów. Listy rozkładamy do różnych przegródek (kubełków). O tym, do której przegródki trafia dany list decydują różne fragmenty adresu. Liczba tych przegródek jest na ogół niewielka – na przykład dla listów krajowych możemy mieć przegródki etykietowane nazwami województw….
Sortowanie przez wstawianie

#include<iostream> #include<time.h> #include<windows.h> using namespace std;…
Sortowanie przez wstawianie

Sortowanie przez wstawianie (program.cpp) (ang. Insert Sort, Insertion Sort) – jeden z najprostszych algorytmów sortowania, którego zasada działania odzwierciedla sposób w jaki ludzie ustawiają karty – kolejne elementy wejściowe są ustawiane na odpowiednie miejsca docelowe…
Sortowanie bąbelkowe

#include <iostream> #include<time.h> #include<windows.h>…
Sortowanie bąbelkowe

Sortowanie bąbelkowe (program.cpp) ciągu n liczb polega na porównywaniu parami kolejnych liczb i przestawianiu ich, jeśli występują w niewłaściwej kolejności….
Godzina kodowania

Trwająca inicjatywa Godziny Kodowania, organizowana w ramach Tygodnia Informatyki (Computer Science Education Week), nadal okazuje się olbrzymim sukcesem, który przerósł oczekiwania organizatorów. Wzięło w niej dotychczas udział ponad 130 milionów uczestników z całego świata. Cieszy również popularność tej inicjatywy w Polsce….