Miesiąc: luty 2016

Data Wielkanocy


Tagi:


Algorytmy w arkuszu kalkulacyjnym

Algorytm liniowy w arkuszu kalkulacyjnym Większość obliczeń jakie wykonujemy w szkole w arkuszu kalkulacyjnym przebiega wg algorytmu liniowego – operacje są wykonywane krok po kroku (z góry ustalona kolejność, brak warunków)…Edukacja z Panem T.I.K-iem – VI edycja

Tradycyjnie już zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Edukacja z Panem T.I.K-iem” W tym roku, odpowiadając na wiele sygnałów uczniów i nauczycieli, efektem pracy ucznia będzie krótki film….Rozwój informatyki i TIK oraz związane z tym szanse i zagrożenia

Temat 4: Najważniejsze elementy procesu rozwoju informatyki i technologii informacyjno-kompunikacyjnych Temat 5: Szanse związane z rozwojem informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych Temat 6: Zagrożenia związane z rozwojem informatyki i technologii informacyjno-kompunikacyjnej


Tagi:


Wybrane normy etyczne i prawne dotyczące TIK

Temat 1: Rozpowszechnienie programów komputerowych Temat 2: Bezpieczeństwo i ochrona danych oraz informacji w komputerze i w sieciach komputerowych Temat 3: Przestępczość komputerowa


Tagi:


Zasady administrowania siecią komputerową w architekturze „klient-serwer”

Klient-serwer (ang. client/server, client-server model) – architektura systemu komputerowego, w szczególności oprogramowania, umożliwiająca podział zadań (ról). Polega to na ustaleniu, że serwer zapewnia usługi dla klientów, zgłaszających do serwera żądania obsługi (ang. service request)….
Określanie ustawień sieciowych danego komputera i jego lokalizacji w sieci

TCP/IP ver 4 i ver 6 IPv4 adres jest 32 bit =2^32 IPv6 adres jest 128 bit = 2^128 adres sieciowy komputera lokalnego  127.0.0.1…