Miesiąc: kwiecień 2016

Szyfr

Rozważmy szyfr podstawieniowy działający zgodnie z następującymi zasadami: Tekst jawny, szyfrogram oraz klucz składają się wyłącznie z wielkich liter alfabetu angielskiego. Litery ponumerowano i przyporządkowano im kody ASCII (liczby z zakresu 65–90):…Excel – Numer PESEL

Numer PESEL to 11-cyfrowy kod, jednoznacznie identyfikujący określoną osobę fizyczną. Dla wszystkich urodzonych przed 1.1.2000 r. skonstruowany został w następujący sposób: • cyfry od 1 do 6 to data urodzenia (w kolejności: rok, miesiąc, dzień), • cyfry od 7 do 9 to liczba porządkowa, • cyfra 10-ta to płeć (cyfra parzysta dla kobiet, nieparzysta dla…smok Heighwaya

Poniższe dwa układy równań liniowych, zastosowane wielokrotnie do przekształcania współrzędnych punktu (x, y) (10000 razy) na przemian, w losowej kolejności, generują ciekawy obraz, znany jako smok Heighwaya. Zmienne x′ i y′ oznaczają nowe wartości współrzędnych x i y….Inkscape -Malunek na drewnie i Wektoryzacja bitmapy

Malunek na drewnie…Inkscape – kartka świąteczna i zabawy tekstem

Kilka prostych czynności wystarczy aby stworzyć estetyczną i minimalistyczną kartkę świąteczną….