Miesiąc: wrzesień 2016

Bazy danych – MySQL – ćwiczenia 1

Zaimportuj plik z danymi do MS ACCESS i wykonaj poniższe zadania. Plik do zaimportowania…Zadania z pętli zagnieżdżonych

Kilka zadań do samodzielnego rozwiązania. Napisać algorytm w dowolnej postaci i program w języku c++:…


Tagi:


MySQL – polecenie SELECT

SELECT, za pomocą tego polecenia możemy pobierać dane. Składnia tego zapytania wygląda SELECT * FROM uczen;…
Ćwiczenie z arkusza kalkulacyjnego dla gimnazjum

Pobierz plik i uzupełnij pola poprawnymi formułami -> wzory_gimnazjum…Nowy rok szkolny, nowe sukcesy i wyzwania!

Tradycyjnie 1 września uczniowie w całej Polsce rozpoczęli kolejny rok szkolny. Inauguracja i oficjalny początek Olimpiady Statystycznej to 19 września 2016 r. Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do I edycji Olimpiady Statystycznej. Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach są organizatorami Olimpiady Statystycznej. Jest to nowy projekt edukacyjny…Wykorzystanie danych z bazy do korespondencji seryjnej

Przykładowe życzenia (WORD)Importowanie i eksportowanie danych – ACCESS

Import danych (ang. import of data) – proces pobierania danych z innych aplikacji do przetwarzającego je programu, wymagający niekiedy zmiany ich formatu Eksportem jest konwersja informacji z systemowych baz danych do plików (tekstowych lub o innym określonym formacie)….
algorytmy z instrukcja IF – zadania

zadanie 1 Napisz programy wyznaczające pole kwadratu, które nie przyjmują od użytkownika ujemnych liczb wyrażających długości boków….


Tagi:


Tworzenie bazy danych uczniów

Prosze zaprojektować baze danych uczniów wg poniższych założeń:…


Tagi:


Przygotowanie tabel: klientów, filmów i wypożyczeń

Czym jest indeks? Indeks jest specjalną strukturą danych wprowadzoną w celu zwiększenia prędkości wykonywania operacji na tabeli. Indeks w bazie danych jest odpowiednikiem spisu treści w książce. Po co kartkować całą książkę dla znalezienia jednej interesującej nas informacji, jeśli możemy zajrzeć do spisu treści i na jego podstawie odnaleźć stronę, na której znajduje się to,…
Określanie relacji i typy relacji

Relacyjna baza danych (ang.database) – zbiór danych w postaci tabel połączonych relacjami. Klucz podstawowy (ang. primary key) zwany też kluczem głównym to jedno lub więcej pól, których wartość jednoznacznie identyfikuje każdy rekord w tabeli. Taka cecha klucza nazywana jest unikatowością. Klucz podstawowy służy do powiązania rekordów w jednej tabeli z rekordami z innej tabeli. Klucz…
Pojęcia związane z bazami danych – usystematyzowanie wiadomości

Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS)….