Miesiąc: luty 2017

Algorytm szybkiego potęgowania

Algorytm szybkiego potęgowania – metoda pozwalająca na szybkie obliczenie potęgi o wykładniku naturalnym. Metoda ta wykorzystuje pośrednio dwójkową reprezentację wykładnika potęgi, a jej złożoność, wyrażona jako liczba wykonywanych mnożeń, wynosi Θ ( log ⁡ n ) {\displaystyle \Theta (\log n)} , gdzie n oznacza wykładnik obliczanej potęgi….
Sortowania Quick-sort i Merge-sort

Quick-sort…
Algorytmy sortujące

Sortowanie przez wstawianie Algorytm sortowania przez wstawianie można porównać do sposobu układania kart pobieranych z talii. Najpierw bierzemy pierwszą kartę. Następnie pobieramy kolejne, aż do wyczerpania talii. Każdą pobraną kartę porównujemy z kartami, które już trzymamy w ręce i szukamy dla niej miejsca przed…
sprawdzanie, czy liczba jest liczbą pierwszą

Liczba pierwsza – liczba naturalna, która ma dokładnie dwa dzielniki naturalne: jedynkę i siebie samą…