Nero Info Tool jest programem, który wyświetla informacje o możliwościach napędów optycznych, m.in: wyświetla listę napędów CD-ROM, DVD-ROM, CDR/RW, DVD-R/RW, Blu-ray, HD DVD dostępnych w systemie podaje ich cechy (prędkości odczytu i zapisu, numer seryjny, wielkość bufora, wersję firmware) podaje obsługiwane standardy odczytu i zapisu…