Miesiąc: listopad 2017

Zasady ochrony przeciwpożarowej w środowisku pracy

Wszędzie tam, gdzie w sposób niekontrolowany przekształca się energia mechaniczna lubelektryczna w cieplną lub jest niekontrolowany płomień, żar lub iskry, występuje niebezpieczeństwopożaru. Zagrożenie pożarowe występuje wszędzie tam, gdzie: jest duże nagromadzenie materiałów łatwopalnych, stosowany jest ogień otwarty lub wysoka temperatura do celów technologicznych, stosowane są materiały łatwopalne do celów technologicznych, występuje proces samonagrzewana się materiałów,…


Tagi:


Instalacja 7zip na Ubuntu

$ sudo apt-get update $ sudo apt-get install p7zip-full sprawdzamy poprawność zainstalowania programu $ 7z dodawanie pliku do archiwum $ 7z a data.7z data.txt   informacje o archiwum $ 7z l data.7z   rozpakowanie archiwum $ 7z e data.7z