Polecenie Ifconfig lo jest interfejsem pętli zwrotnej. /etc/network/interfaces auto lo iface lo inet loopback powyżej konfiguracja pętli zwrotnej. pierwsza linijka umożliwia automatyczne podniesienie interfejsu przy starcie systemu auto eth0iface eth0 inet static #albo dhcp address 192.168.0.123 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1  ip addr flush dev eth0/etc/init.d/networking restart -> ponownie uruchomić sieć  


Tagi: