Miesiąc: maj 2019

Ryzyko zawodowe

Ryzyko zawodowe, według Ministerstwa Pracy, rozumiane jest jako: “prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń (zagrożeń) związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty oraz ich skutków dla zdrowia lub życia pracowników w postaci chorób zawodowych i wypadków przy pracy” Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i…


Tagi:


Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

Do środków ochrony indywidualnej zaliczamy : odzież ochronnąochrony osobiste Odzież ochronna: WodoodpornaKwasoodpornaŁugoodpornaOlejoodpornaOdporna na rozpuszczalnikiPyłoszczelnaOgnioodpornaNiepalnaOdbijająca promienie podczerwone i chroniąca przed działaniem temperatury otoczenia…


Tagi: