Miesiąc: maj 2020

Tworzenie formularzy z CSS

<!doctype html> <html> <head> <title>Logowanie</title> <meta charset="utf-8" /> <style type="text/css"> table { border-spacing:15px; } label { color:#02639a; font-size:16px; width:75px; margin-left:10px; } fieldset { border:2px solid #02639a; background-color:#e5f0f7; padding:3px; width:250px; } legend { color:#02639a; background-color:#d1e8f7; border:5px solid #02639a; padding:3px; font-weight:bold; margin-left:-10px; } input { width:100px; color:#02639a; } </style> </head> <body> <form action="logowanie.html" method="post"> <fieldset> <legend>LOGOWANIE</legend> <table>…


Tagi:


konkursu pt. „Laptop na bank”

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskiej edycji konkursu pt. „Laptop na bank”, organizowanego przez Narodowy Bank Polski i Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji (RZPWE). Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie edukacji ekonomicznej, przedsiębiorczości oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej, a także rozwijanie indywidualnych zainteresowań i wyobraźni uczniów. Zadaniem uczestników będzie: Rozwiązanie testu…Przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska

“Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.” Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Rozdział II, Art. 86.) KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ  tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. wybrane fragmenty dotyczęce środowiska i jego ochrony Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności…
umask – Maska użytkownika (ang. user mask)

Polecenie umask jest odpowiedzialne za ograniczenie praw dostępu (chmod). W jaki sposób to działa? A więc na początku zastanówmy się nad jedną rzeczą, a mianowicie podczas tworzenia pliku (katalogu) nadawane są jakieś uprawnienia dla tego pliku (katalogu). No dobrze, to jakie są te uprawnienia? Tutaj właśnie wchodzi rola polecenia umask. Standardowo w systemie Linux uprawnienia…
Linux – defragmentacja

Jeśli jesteś użytkownikiem Linuksa, prawdopodobnie słyszałeś, że nie musisz defragmentować systemów plików Linux. Zauważysz także, że dystrybucje Linuksa nie są dostarczane z narzędziami do defragmentacji dysku. Ale dlaczego tak jest? Aby zrozumieć, dlaczego systemy plików Linux nie wymagają defragmentacji w normalnych warunkach – a te w Windowsach – musisz zrozumieć, dlaczego występuje fragmentacja i jak…


Tagi:


Sprawdzanie błędów dysku z linii komend

Czasem dysk twardy wymaga sprawdzenia pod kątem błędów. Należy wówczas uruchomić komputer z dystrybucji LIVECD (np. poprzez pendrive) aby dysk, który sprawdzamy nie był jednocześnie tym z którego bootujemy system.  Do sprawdzenia błędów służy komenda:  sudo fsck -t -y -f -c /dev/sda1  Gdzie /dev/sda1 jest konkretną partycją. Aby wyświetlić partycje które mamy na kompyterze użyjmy polecenia:  sudo fdisk -l  W zależności od podłączonych…


Tagi:


Znaki ochrony przeciwpożarowej


Tagi: