Miesiąc: czerwiec 2020

Linux – ubuntu server –instalacja i konfiguracja serwera plików i drukarek [SAMBA]

Samba – darmowy serwer plików oraz drukarek, dostępny praktycznie dla każdego systemu. Dostępna jest na licencji GPL (GNU General Public License). Samba korzysta z implementacji protokołu SMB (Server Message Block).   Samba pozwala na tworzenie heterogenicznego (mieszanego) środowiska, w którym mogą działać obok siebie komputery z systemem operacyjnym Unix i Linux oraz Windows i wzajemnie korzystać ze swoich zasobów – plików i drukarek….
Linux ubuntu server – instalacja i konfiguracja serwera ftp

Pobieramy obraz ze strony https://releases.ubuntu.com/16.04/ Server install image -> 64-bit PC (AMD64) server install image lub Server install image -> 32-bit PC (i386) server install image  Instalujemy Ubuntu server  Poniższe polecenia wykonujemy jako root  Instalujemy środowisko graficzne GNOME  Apt-get update  apt install ubuntu-gnome-desktop  Po instalacji środowiska graficznego wpisujemy polecenie startx  Instalujemy ftp server na ubuntu  Możemy pobrać (polecenie wget) odpowiednią paczkę deb ze strony https://packages.ubuntu.com/xenial/vsftpd  Możemy wykonać polecenie  apt install vsftpd  Konfiguracja serwera ftp  polecenie systemctl zarządza usługami pod linuxem Samo polecenie wyświetli wszystkie uruchomione usługi. Polecenie systemctl jest…