Stosowanie tablic

Tablica jest złożona strukturą danych, składającą sie z określonej liczby elementów tego samego typu.

tblica n – elementowa -> tab[a(0),a(1),a(2),….,a(n-1)]

 

  1. Deklaracja tablicy składająca sie z 20 liczb rzeczywistych
    #define N 20
    float tab[N];
  2. Deklaracja tablicy składająca sie z 10 znaków
    char znak[10+1]

Program 1

Program 2

Program 3
-> Program ma wadę, cin>>napis; nie pozwala wczytać do tablicy znaku spacji

Program 4 – strlen()
-> Program  ma wadę, cin>>napis; nie pozwala wczytać do tablicy znaku spacji

Program 5
-> Program pozwala wczytać do tablicy znak spacji

 

 

ZADANIE:

Napisz program liczący sumę max 20 liczb naturalnych. Zmienne proszę zapisać w tablicy, funkcja licząca sumę powinna zwracać wartość. -> do przerobienia z lekcji -> Zadanie C++