Przykłady algorytmów, w których liczba kroków iteracji nie jest z góry określona

Są algorytmy których liczba kroków może zależeć od spełnienie (niespełnienie) warunku logicznego. W takich sytuacja stosujemy dwie instrukcje iteracyjne:

 • while (warunek)
  {
  instrukcja;
  }
 • do
  {
  instrukcja;
  } while (warunek);

Między tymi dwoma pętlami jest zasadnicza różnica. Główną cechą pętli do ... while jest fakt, że kod zawarty między słowami kluczowymi (instrukcja;) wykona się co najmniej jeden raz!

Zobacz przykład instrukcji iteracyjnej while na przykładzie dzielenia dwóch liczb -> Przykład 1

Zobacz przykłady instrukcji iteracyjnej do … while -> Przykłady

 

Definicja informatyka:„Informatyk – to urządzenie peryferyjne przetwarzające kawę w linie kodu źródłowego, czyli programujące. Jest jedynym znanym stworzeniem, które potrafi rozwiązać twój problem, o którym nie miałeś pojęcia, że istnieje, w sposób którego absolutnie nie zrozumiesz.”