Wybrane normy etyczne i prawne dotyczące TIK

Temat 1: Rozpowszechnienie programów komputerowych

Temat 2: Bezpieczeństwo i ochrona danych oraz informacji w komputerze i w sieciach komputerowych

Temat 3: Przestępczość komputerowa

Tagi: