Reprezentacja dźwięku i obrazów ruchomych w komputerze

WAVE – digitalizacja sygnału, amplituda, sinusoida, pomiar = 44,1kHz/s, każda wartość zapisana jest na 2 bajtach

MP3 – kompresja do 10x

MIDI – zapis partytury

Lempel-Ziv-Welch, LZW – metoda strumieniowej bezstratnej kompresji słownikowej

Metoda LZW jest względnie łatwa do zaprogramowania, daje bardzo dobre rezultaty. Wykorzystywana jest m.in. w programach ARC, PAK i UNIX-owym compress, w formacie zapisu grafiki GIF, w formatach PDF i PostScript (filtry kodujące fragmenty dokumentu) oraz w modemach (V.42bis). LZW było przez pewien czas algorytmem objętym patentem, co było przyczyną podjęcia prac nad nowym algorytmem kompresji obrazów, które zaowocowały powstaniem formatu PNG.

Algorytm kompresji (kodowania)

Algorytm przebiega następująco:

 1. Wypełnij słownik alfabetem źródła informacji.
 2. c := pierwszy symbol wejściowy
 3. Dopóki są dane na wejściu:
  • Wczytaj znak s.
  • Jeżeli ciąg c + s znajduje się w słowniku, przedłuż ciąg c, tj. c := c + s
  • Jeśli ciągu c + s nie ma w słowniku, wówczas:
   • wypisz kod dla c (c znajduje się w słowniku)
   • dodaj ciąg c + s do słownika
   • przypisz c := s.
 4. Na końcu wypisz na wyjście kod związany c.