Archiwizacja i kompresja zbiorów systemu Linux

Podczas pracy w każdym systemie operacyjnym użytkownicy tworzą pliki, których istnienie jest ważne. Są to na przykład raporty, projekty itp. Pliki takie należy poddawać procesowi archiwizacji.Najczęściej wykorzystuje się dwa programy do archiwizacji danych. Są to: “tar” i “gzip”.

Gzip służy do kompresowania zawartości plików. Jego główną wadą jest możliwość kompresowania jedynie jednego pliku do jednego archiwum. W przeciwieństwie do popularnych programów kompresujących w systemach MS-DOS w spakowanym archiwum może znajdować się tylko jeden plik.

Tę niedogodność usunięto poprzez zastosowanie drugiego programu -“tar”. Program przeznaczony jest do wykonywania archiwizacji danych na napędy taśmowe -streamery, jednak można wymusić korzystanie z innego rodzaju nośników danych. “tar” w odróżnieniu od “gzip” nie kompresuje danych, tylko “skleja” zawartość wielu plików w jeden wspólny plik.

Dzięki współdziałaniu obydwu programów możliwe jest bezproblemowe wykonanie archiwizacji wielu plików do jednego, skompresowanego archiwum.

Domyślnym rozszerzeniem nadawanym przez program “tar” jest “.tar”. “gzip” natomiast nadaje archiwom rozszerzenia “.gz”. Dlatego też nazwa archiwum utworzone za pomocą obydwu tych programów zwykle kończy się ciągiem “.tar.gz” lub skrótowo “.tgz” w celu zachowania kompatybilności z systemami MS-DOS

Składnia polecenia:

tar opcje nazwa_archiwum plik
Najczęściej używane opcje polecenia tar to:

 • -c – tworzy plik w formacie tar
 • -f – określa nazwę pliku archiwum tar
 • -v – wypisuje nazwy wszystkich plików
 • -x – wyodrębnia wymienione pliki
 • -t – wyświetla zawartość archiwum
 • -r – włącza bezwarunkowe dołączanie plików do archiwum
 • -u – powoduje dołączenie do archiwum tylko tych plików, które są nowsze niż ich odpowiedniki w archiwum
 • -z – włącza kompresję programem gzip
 • -j – włącza kompresję programem bzip2
 • -Z – włącza kompresje programem compress
 • -J – włącza kompresję programem xz
źródła:
http://www.zsp2olawa.edu.pl
http://www.zs3wiskitki.pl