Ataki CSRF

Cross-site request forgery (w skrócie CSRF lub XSRF) – metoda ataku na serwis internetowy, która często (m.in. na skutek jednoczesnego wykorzystania) mylona jest z cross-site scripting (XSS) bądź jest uznawana za jej podzbiór. Ofiarami CSRF stają się użytkownicy nieświadomie przesyłający do serwera żądania spreparowane przez osoby o wrogich zamiarach. W przeciwieństwie do XSS, ataki te nie są wymierzone w strony internetowe i nie muszą powodować zmiany ich treści. Celem crackera jest wykorzystanie uprawnień ofiary do wykonania operacji w przeciwnym razie wymagających jej zgody. Błąd typu CSRF dotyczy również serwerów FTP.

Atak ma na celu skłonić użytkownika zalogowanego do serwisu internetowego do tego, aby uruchomił on odnośnik, którego otwarcie wykona w owym serwisie akcję, do której atakujący nie miałby w przeciwnym razie dostępu. Na przykład, użytkowniczka Małgosia, na stałe zalogowana do forum internetowego, może w pewnym momencie otworzyć spreparowany przez Jasia link, który zmieni jej dane kontaktowe albo usunie wątek dyskusji. Jako link może również posłużyć obrazek, którego adres został odpowiednio przygotowany, a konsekwencje wykonanej akcji mogą być znacznie poważniejsze.


źródło: https://pl.wikipedia.org/