Bazy danych – MySQL – ćwiczenia 2

Zaimportuj plik z danymi do MS ACCESS i wykonaj poniższe zadania.

Baza danych – Hurtownia owoców

 1. Wyświetl imię i nazwisko wszystkich klientów
 2. Wyświetl imie i nazwisko klientów którzy dokonali zamówienia (sprawdzić co się stanie jak usuniemy warunek WHERE)
 3. Wyświetl imie i nazwisko w kolejności rosnącej (wg nazwiska) klientów którzy dokonali zamówienia
 4. Wyświetl imie i nazwisko w kolejności rosnącej wg nazwiska i malejące wg imienia klientów którzy dokonali zamówienia
 5. Wyświetl imie, nazwisko, liczbekg, idwoocy, idzamownienia, wszystkich klientów nawet jeśli nie dokonali zamówienia
 6. Wyswietl nazwedostawcy, i jego adreskorespondencji nawet jest w bazie nie znajduje się adreskorespondencji
 7. Wyświetl imie,nazwisko i owoc jaki zakupili klienci
 8. Wyświetl imie i nazwisko klienta oraz nr telefonu dostawcy u którego został zakupiony owoc
 9. Policzyć ile jest dostawców z poszczególnych miejscowości
 10. Policzyć ile jest klientów których ulica zamieszkania zaczyna się na literę B
 11. Policzyć ile jest klientów których ulica zamieszkania zaczyna się na literę B pogrupuj wg nazwiska
 12. Policz średnią wartość zamówień dokonanych przez poszczególnych klientów i posortować to malejąco wg wartości