Bazy danych – MySQL – ćwiczenia 1

Zaimportuj plik z danymi do MS ACCESS i wykonaj poniższe zadania.

Plik do zaimportowania

  1. Wyświetl wszystkie filmy z bazy
  2. Wyświetl wszystkie filmy z bazy z gatunku bajka
  3. Wyświetl wszystkie filmy z bazy z gatunku bajka na płytach DVD
  4. Wyświetl wszystkie filmy z bazy z gatunku bajka na płytach DVD których cena jest większa niż 15 zł
  5. Wyświetl wszystkie filmy z bazy z gatunku bajka i komedia
  6. Wyświetl wszystkie filmy z bazy z gatunku bajka i komedia z ceną z przedziału od 15,00 do 20,00 zł <15,20>
  7. Wyświetl wszystkie filmy z bazy z gatunku bajka i komedia z ceną z przedziału od 15,00 do 20,00 zł <15,20)
  8. Wyświetl wszystkie filmy z bazy zaczynające się na literę n
  9. Wyświetl wszystkie zagraniczne komedie z bazy