Kategoria: Programy

Przykład tablicy i zmiennej dynamicznej

#include<iostream> #include<windows.h> #include<time.h> using namespace std; int main() {     int ile;          cout<<“Ile liczb wylosowac?”;     cin>>ile;     int *tablica;     tablica = new int[ile];     …
Wskaźniki

#include<iostream> using namespace std; int main() {     int liczba1;     int *adres1;     liczba1=53;     adres1=&liczba1;     cout<<“liczba1=”<<liczba1<<endl;     cout<<“adres1=”<<adres1<<endl;     cout<<“adres1=”<<*adres1<<endl; }…
Uczniowie i ich daty urodzin (struktura)

#include<iostream> using namespace std;…Formatowanie wyprowadzonych wyników. Własne typy danych, stałe i stos

#include <iostream> #include <iomanip> using namespace std; int main() { #define LICZBA 10 #define NAPIS “Michał” int tab[LICZBA]; int i=1; double dana=3.13579013579;…


Tagi:


Ilość znaków

#include<iostream> #include<cstdlib> using namespace std;…
Liczby automorficzne

Liczby automorficzne – jako liczby automorficzne określa się liczby, które podniesione do kwadratu zawierają w końcówce samą siebie. Liczby automorficzne w zapisie dziesiętnym kończą się 5 lub 6….
Pobierz Notepad++ do HTML i PHP

Notepad++ – rozbudowany edytor tekstu (i zamiennik systemowego Notatnika) oparty na projekcie Scintilla, rozpowszechniany na licencji GNU GPL….Pisanie skryptów w języku PHP

<html> <head> </head> <body>…


Tagi:


Data Wielkanocy


Tagi:


(ASSEMBLER) Odejmowanie

Dane Segment liczba1 db 0 liczba2 db 0 ekran dw 0 txt_info          db ”       ************ Program odejmuje liczbe2 od liczby1  ************$” txt_menuA         db “[l]:Wpis Danej1     [p]:Wpis Danej2     [w]:Wypisz wynik   [Esc]:Wyjscie $” txt_menuB         db ”          [b]:Potwierdz       [BackSpace]:Korekta       [Esc]:Anuluj          $” txt_linia         db ”        ————————————————————–        $”…Zmienna bool

#include <iostream> using namespace std; int main() { bool x; x = 652; cout << x << endl; return 0; }


Tagi:


Rozmiar zmiennej – sizeof()

#include <iostream> using namespace std; int main() { cout << ” int : ” << sizeof (int) << endl << ” unsigned int : ” << sizeof (unsigned) << endl << ” short int : ” << sizeof (short) << endl << ” unsigned short int : ” << sizeof (unsigned short) << endl <<…
Zakres zmiennej

#include <iostream> using namespace std; int main() { int a = 2147483647; cout << a << endl; a = a + 1; // zmienną zwiększamy o 1! cout << a << endl; return 0; }


Tagi:


Sortowanie przez wstawianie

#include<iostream> #include<time.h> #include<windows.h> using namespace std;…
Sortowanie bąbelkowe

#include <iostream> #include<time.h> #include<windows.h>…
Sortowanie przez wybór

#include <iostream> #include<time.h> #include<windows.h>…
Liczby Fibonacciego (rekurencyjnie)

#include <iostream> using namespace std;…
Euklides z odejmowaniem (rekurencyjnie)

#include <iostream> using namespace std;…
Silnia rekurencyjnie

#include <iostream> using namespace std;…
Wydawanie reszty metodą zachłanną

#include <iostream> using namespace std;…