Ćwiczenie z arkusza kalkulacyjnego dla gimnazjum

Pobierz plik i uzupełnij pola poprawnymi formułami -> wzory_gimnazjum

wzory_gimnazjum


Zadanie premia:

Pobierz plik Premia – zadanie (arkusz kalkulacyjny)

premia-zadanie-arkusz-kalkulacyjny

Sformatuj wygląd tabeli tak jak powyżej, dodaj odpowiednie  kolumny. Oblicz sumę godzin przepracowanych przez każdego pracownika. Policz ile zarobił pracownik za przepracowane godziny, stawka godzinowa jest podana w tabeli. Jeśli pracownik przepracował więcej niż 200 godzin premia wynosi 300zł w przeciwnym razie – pracownik nie otrzymuje premii. Zależnie od wyniku w kolumnie należy wyświetlić kwotę 300 zł lub 0 zł. Uzupełnij Kolumnę Do wypłaty (brutto), czyli ile łącznie pracownik zarobił przez 4 tygodnie pracy. W kolumnie Do wypłaty (netto) oblicz ile pracownik dostanie pieniędzy na konto po potrąceniu 23% podatku. Zrób wykres ilustrujący nazwisko pracownika i kwotę netto do wypłaty, opisz czytelnie wykres.


Plik oceny