Europejski Konkurs Statystyczny

Urząd Statystyczny w Opolu informuje, że w 2019 roku Eurostat we
współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym organizuje *Europejski
Konkurs Statystyczny (EKS). *Głównym celem Konkursu jest wzbudzenie zaciekawienia statystyką wśród
uczniów oraz zachęcanie nauczycieli do wykorzystywania oficjalnych
statystyk podczas zajęć z młodzieżą. Przygotowania i udział w Konkursie
będą znakomitą okazją do poznania źródeł danych statystycznych, do
zagłębiania się w dane statystyczne o kraju i świecie, ich rozumienia i
wyciągania na ich podstawie przy wsparciu zdobytej wiedzy statystycznej
prawidłowych i ciekawych wniosków. Ponadto udział w Europejskim
Konkursie Statystycznym ma na celu przedstawienie roli statystyki w
życiu każdego człowieka, w różnych aspektach społecznych. Udział w EKS
pozwala również sprawdzić się w pracy zespołowej i dążeniu do
osiągnięcia wspólnych celów.

więcej na https://eks.stat.gov.pl/