Funkcja void usmiechy(n), Sleep(300), nie zwraca wartosci , z parametrem

#include<iostream>
#include<cstdlib>
#include<time.h>
#include<windows.h>
using namespace std;

 

void usmiechy(int n)
{
for(int i=0; i<n; i++)
{
cout<<„:-) „;
Sleep(300);
}
}

int main()
{

int x;
cout << „Usmiechnij sie x razy” << endl;
cout << „Podaj ile razy ma wyskoczyc usmiech, x= „;
cin >> x;
usmiechy(x);

cout << „\n\n”;

system(„pause”);
}