Ilość znaków

#include<iostream>
#include<cstdlib>

using namespace std;

int main()
{
    char ch;
    int add=0;
    cout<<"podaj imie i nazwisko"
    << "aby zakonczyc nacisnij [1] i [enter]"<<endl;
    
    while(1)
    {
        cin>>ch;
        if(ch=='1') break;
        add++;
    }
    cout<<"wprowadzono " <<add<< " znakow"<<endl;
    
    system("pause");
}