Importowanie i eksportowanie danych – ACCESS

Import danych (ang. import of data) – proces pobierania danych z innych aplikacji do przetwarzającego je programu, wymagający niekiedy zmiany ich formatu

Eksportem jest konwersja informacji z systemowych baz danych do plików (tekstowych lub o innym określonym formacie).

  1. Importowanie danych z pliku arkusza kalkulacyjnego do istniejącej tabeli bazy danych
  2. Importowanie danych z pliku arkusza kalkulacyjnego do nowej tabeli bazy danych
  3. Importowanie danych z dokumentu tekstowego do tabeli bazy danych