Instalacja 7zip na Ubuntu

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install p7zip-full
sprawdzamy poprawność zainstalowania programu
$ 7z
dodawanie pliku do archiwum
$ 7z a data.7z data.txt
 
informacje o archiwum
$ 7z l data.7z
 
rozpakowanie archiwum
$ 7z e data.7z