Konfiguracja interfejsów sieciowych

Polecenie Ifconfig

lo jest interfejsem pętli zwrotnej.

/etc/network/interfaces

auto lo

iface lo inet loopback

powyżej konfiguracja pętli zwrotnej. pierwsza linijka umożliwia automatyczne podniesienie interfejsu przy starcie systemu

auto eth0iface eth0
inet static #albo dhcp address 192.168.0.123
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1 

ip addr flush dev eth0/etc/init.d/networking restart -> ponownie uruchomić sieć

 

Tagi: