Konkurs pt. „Laptop na Bank”

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskiej edycji konkursu pt. „Laptop na Bank“, organizowanego przez Narodowy Bank Polski i Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu (RZPWE).

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie edukacji ekonomicznej, przedsiębiorczości oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej, a także rozwijanie indywidualnych zainteresowań i wyobraźni uczniów.

Zadaniem uczestników będzie:

  • Rozwiązanie testu ekonomiczno–informatycznego na platformie konkursowej przygotowanej przez RZPWE;
  • Wykazanie się znajomością zagadnień dotyczących ekonomii i przedsiębiorczości w oparciu o podstawę programową oraz zasoby edukacyjne umieszczone na www.nbportal.pl
  • Wykazanie się znajomością zagadnień IT – podstawa programowa szkoły ponadgimnazjalnej;
  • Posługiwanie się technologią informacyjną i komunikacyjną w rozwiązywaniu zadań.

Konkurs składa się z trzech etapów:

  1. I etap – eliminacje (test online) – 15 grudnia 2016 r.;
  2. II etap – półfinał (test online) – 22 grudnia 2016 r.;
  3. III etap – finał – 12 stycznia 2017 r. w Centrali NBP w Warszawie.

Warunkiem udziału jest zgłoszenie uczniów przez nauczyciela w formie elektronicznej. Zgłoszenie zawierać powinno listę uczniów z podaniem ich imienia, nazwiska, klasy oraz nazwy szkoły, a także imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego i adresu e-mail opiekuna.

Zgłoszenia należy dokonać na stronie laptopnabank.rzpwe.opolskie.pl do dnia 9 grudnia 2016 r.

Uwaga! Loginy i hasła z poprzedniej edycji konkursu są nieaktywne. Prosimy o logowanie się przy pomocy danych otrzymanych od organizatorów, dla bieżącej edycji konkursu.

Regulamin oraz szczegółowe informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie: laptopnabank.rzpwe.opolskie.pl.