Liczby automorficzne

Liczby automorficzne – jako liczby automorficzne określa się liczby, które podniesione do kwadratu zawierają w końcówce samą siebie. Liczby automorficzne w zapisie dziesiętnym kończą się 5 lub 6.

Oto dwa przykłady:

  • 76 x 76 = 5776
  • 625 x 625 = 390625
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int x, i=10;
    cout<<"Podaj liczbe ";
    cin>>x;
    while(i<x)
    {
        i=i*10;
    }
        cout<<"Ta liczba do kwadratu to: ";
    cout<<x*x<<endl;
    if(x*x%i==x)
    cout<<"Liczba jest automorficzna";
    else
    cout<<"Liczba nie jest automorficzna";
}