Liczby Fibonacciego

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
unsigned int n,wynik=0, pierwszy, drugi;
char znak;

do
{
wynik=0;
pierwszy=0;
drugi=0;
cout << „Podaj do ktorego wyrazu ciagu mam wyswietlic : „;
cin >> n;

pierwszy=1;
drugi=1;

cout<<„F(„<<„1″<<„)= „<<pierwszy<<endl;
cout<<„F(„<<„2″<<„)= „<<drugi<<endl;

for (int i=3; i<=n; i++)
{
wynik=pierwszy+drugi;
pierwszy=drugi;
drugi=wynik;
cout<<„F(„<<i<<„)= „<<wynik<<endl;
}
cout<<endl<<endl<<„Jesli chce zakonczyc program nacisnij K i ENTER”<<endl<<
„Jesli chcesz podan nowe n nacisnij dowolny klawisz i ENTER”<<endl<<endl;
cin>>znak;
}while(znak!=’K’);

return 0;
}