Największa z 3 liczba w n próbach

#include<iostream>
#include<windows.h>
using namespace std;

int main()


{
int n,a=0,b=0,c=0;

cout<<„podaj ile ma byc losowan: „;
cin>>n;
cout<<endl<<endl;
for(int i=0;i<n;i++)
{
a=rand();
b=rand();
c=rand();
cout<<„Wylosowane liczby w probie nr „<<i+1<<endl;
cout<<„a= „<<a<<endl;
cout<<„b= „<<b<<endl;
cout<<„c= „<<c<<endl;

if(a>b)
{
if(a>c)
{
cout<<„Najwieksza to a=”<<a;
}
else
{
cout<<„Najwieksza to c=”<<c;
}
}
else
{
if(b>c)
{
cout<<„Najwieksza to b=”<<b;
}
else
{
cout<<„Najwieksza to c=”<<c;
}
}
cout<<endl<<endl;
}
}