Nowy rok szkolny, nowe sukcesy i wyzwania!

Tradycyjnie 1 września uczniowie w całej Polsce rozpoczęli kolejny rok szkolny. Inauguracja i oficjalny początek Olimpiady Statystycznej to 19 września 2016 r. Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do I edycji Olimpiady Statystycznej.

Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach są organizatorami Olimpiady Statystycznej. Jest to nowy projekt edukacyjny dedykowany uczniom szkół ponadgimnazjalnych, który uruchomiony został w roku szkolnym 2016/2017.

Olimpiada Statystyczna to olimpiada o zasięgu ogólnopolskim. Jej głównym celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych oraz stymulowanie wśród młodzieży kompetencji interpersonalnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu wszystkich zainteresowanych, bo „Najważniejszą rzeczą w igrzyskach olimpijskich jest nie zwyciężyć, ale wziąć w nich udział (…)”

Pod hasłem szlachetnego współzawodnictwa życzymy powodzenia!!!

więcej pod http://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/