Olimpiada Informatyczna

I etap OI rozpoczęty!

Rozpoczęły się zawody I stopnia XXIV Olimpiady Informatycznej. Zadania można znaleźć w serwisie SIO2. Zawody potrwają do 14 listopada. Powodzenia!

Rejestracja na I etap

Rejestracja na I etap OI rozpoczęta! Zapraszamy na stronę sio2.mimuw.edu.pl.

Terminarz
12.08.2016 – 19.08.2016 Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna 2016, Kazań, Rosja
17.10.2016 – 14.11.2016 Zawody I stopnia
14.02.2017 – 16.02.2017 Zawody II stopnia
10.04.2017 – 13.04.2017 Zawody III stopnia
Zasady organizacji zawodów XXIV Olimpiady Informatycznej w roku szkolnym 2016/2017

§ 1. Wstęp

Olimpiada Informatyczna, zwana dalej Olimpiadą, jest olimpiadą przedmiotową powołaną przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego 10 grudnia 1993 roku. Olimpiada działa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002, nr 13, poz. 125, z późn. zm.). Organizatorem Olimpiady jest Fundacja Rozwoju Informatyki. W organizacji Olimpiady Fundacja Rozwoju Informatyki współdziała z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedrą Algorytmiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytutem Informatyki Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziałem Informatyki Politechniki Poznańskiej, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, a także z innymi środowiskami akademickimi, zawodowymi i oświatowymi działającymi w sprawach edukacji informatycznej.