Organizacja stanowiska pracy człowieka w pozycji siedzącej

Nie da się ukryć, że w dzisiejszych czasach człowieka zdominowała pozycja siedząca. 8 lub więcej godzin w pracy w pozycji siedzącej, następnie kolejne godziny spędzone w samochodzie lub autobusie oraz w domu. Długotrwałe wykonywanie pracy w pozycji siedzącej może doprowadzić do dolegliwości bólowych i zmian zwyrodnieniowych odcinka szyjnego i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Najważniejsze dla prawidłowej pozycji…


Tagi:


VII Ogólnopolski Konkurs Logiczny

Głównym organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju KUL. Współorganizatorem sprawującym opiekę merytoryczną nad konkursem jest Instytut Filozofii KUL (w szczególności Katedra Logiki KUL). Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest rozwój sprawności logicznych u młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz popularyzacja wiedzy o logice jako nauce o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach…Zabezpieczenie systemu z poziomu firewalla

Windows Defender Program Windows Defender jest w pełni funkcjonalnym narzędziem ochronnym wbudowanym w najnowszy Windows 10. Co prawda w Windows 7 również znajdziemy program o tej samej nazwie, ale w starszym systemie była to aplikacja antyszpiegowska o mocno ograniczonej funkcjonalności i nie najlepszej skuteczności. Windows Defender w Windows 10 to program zdolny do wykrywania złośliwego…
Skrypty powłoki Linux

Tworzenie skryptu : W dowolnym edytorze tworzymy plik tekstowy z treścią skryptu, Nadajemy mu atrybut wykonywalności (chmod +x mojskrypt) wykonujemy jak program: ./mojskrypt Dokonujemy edycji skryptu jak każdego innego pliku tekstowego Przykładowy, bardzo prosty skrypt może się składać z następujących poleceń:…
Ataki CSRF

Cross-site request forgery (w skrócie CSRF lub XSRF) – metoda ataku na serwis internetowy, która często (m.in. na skutek jednoczesnego wykorzystania) mylona jest z cross-site scripting (XSS) bądź jest uznawana za jej podzbiór. Ofiarami CSRF stają się użytkownicy nieświadomie przesyłający do serwera żądania spreparowane przez osoby o wrogich zamiarach. W przeciwieństwie do XSS, ataki te…
Europejski Konkurs Statystyczny

Urząd Statystyczny w Opolu informuje, że w 2019 roku Eurostat we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym organizuje *Europejski Konkurs Statystyczny (EKS). *…Organizacja stanowiska pracy człowieka w pozycji stojącej

Pozycja stojąca jest częsta w zawodach, w których praca związana jest z koniecznością użycia większej siły i większej przestrzeni. Nie jest ona wskazana do prac precyzyjnych. Pozycja stojąca jest częsta w zawodach, w których praca związana jest z koniecznością użycia większej siły i większej przestrzeni. Nie jest ona wskazana do prac precyzyjnych.Najczęściej przyjmują ją :…
Źródła i rodzaje szkodliwego oprogramowania

Złośliwe oprogramowanie, szkodliwe oprogramowanie – ogół programów mających szkodliwe działanie w stosunku do systemu komputerowego lub jego użytkownika. Rodzaje szkodliwego oprogramowania m.in. :…
Konfiguracja interfejsów sieciowych

Polecenie Ifconfig lo jest interfejsem pętli zwrotnej. /etc/network/interfaces auto lo iface lo inet loopback powyżej konfiguracja pętli zwrotnej. pierwsza linijka umożliwia automatyczne podniesienie interfejsu przy starcie systemu auto eth0iface eth0 inet static #albo dhcp address 192.168.0.123 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1  ip addr flush dev eth0/etc/init.d/networking restart -> ponownie uruchomić sieć  


Tagi:


Wymagania ergonomiczne na stanowisku pracy

Ergonomia miejsca pracy to zapewnienie warunków dostosowanych do możliwości psychofizycznych pracownika. Samo pozostawanie w pozycji siedzącej przez wiele godzin stwarza zagrożenie dla zdrowia. 1. Narzędzia i stanowisko pracy dostosowane do możliwości pracownika Przyjmowanie naturalnej postawy w trakcie wielogodzinnej pracy przed komputerem chroni nas przed zwyrodnieniami, kurczami oraz innymi, równie nieprzyjemnymi dolegliwościami. Nasze stanowisko pracy powinno…


Tagi:


WYBRANE REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU PRAWA PRACY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Obowiązki osoby kierującej pracownikami Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana: 1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 2) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 3) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z…


Tagi:


Zasady ochrony przeciwpożarowej w środowisku pracy

Wszędzie tam, gdzie w sposób niekontrolowany przekształca się energia mechaniczna lubelektryczna w cieplną lub jest niekontrolowany płomień, żar lub iskry, występuje niebezpieczeństwopożaru. Zagrożenie pożarowe występuje wszędzie tam, gdzie: jest duże nagromadzenie materiałów łatwopalnych, stosowany jest ogień otwarty lub wysoka temperatura do celów technologicznych, stosowane są materiały łatwopalne do celów technologicznych, występuje proces samonagrzewana się materiałów,…


Tagi:


Instalacja 7zip na Ubuntu

$ sudo apt-get update $ sudo apt-get install p7zip-full sprawdzamy poprawność zainstalowania programu $ 7z dodawanie pliku do archiwum $ 7z a data.7z data.txt   informacje o archiwum $ 7z l data.7z   rozpakowanie archiwum $ 7z e data.7z    
Nero InfoTool 11.0.00500

Nero Info Tool jest programem, który wyświetla informacje o możliwościach napędów optycznych, m.in: wyświetla listę napędów CD-ROM, DVD-ROM, CDR/RW, DVD-R/RW, Blu-ray, HD DVD dostępnych w systemie podaje ich cechy (prędkości odczytu i zapisu, numer seryjny, wielkość bufora, wersję firmware) podaje obsługiwane standardy odczytu i zapisu…HWiNFO64

HWiNFO32 to popularne i przydatne narzędzie służące do identyfikacji i wykonywania prostych testów wydajności poszczególnych podzespołów w naszym komputerze…TechPowerUp GPU-Z

GPU-Z to małe i darmowe narzędzie przeznaczone do identyfikacji zainstalowanej w komputerze karty graficznej oraz dostarczenia na jej temat szczegółowych informacji….CPUID CPU-Z

Bezpłatny program do szczegółowej identyfikacji zainstalowanego w komputerze modelu procesora, płyty głównej, chipsetu oraz pamięci….CrystalDiskInfo

CrystalDiskInfo to narzędzie, którego zadaniem jest monitorowanie stanu zainstalowanych w komputerze dysków twardych, a także dostarczanie szczegółowych informacji na temat poszczególnych parametrów ich pracy….Konkursie na prace o tematyce ekonomicznej

Już po raz dziewiąty Forum Obywatelskiego Rozwoju i Bank Zachodni WBK zapraszają twórców komiksów i rysowników do udziału w konkursie na prace o tematyce ekonomicznej. Najlepsze z nich zostaną wydane w specjalnej antologii komiksowej, a ich autorzy otrzymają nagrody pieniężne.    …Algorytmy badające własności geometryczne

Napisz programy w C++…