HWiNFO64

HWiNFO32 to popularne i przydatne narzędzie służące do identyfikacji i wykonywania prostych testów wydajności poszczególnych podzespołów w naszym komputerze…TechPowerUp GPU-Z

GPU-Z to małe i darmowe narzędzie przeznaczone do identyfikacji zainstalowanej w komputerze karty graficznej oraz dostarczenia na jej temat szczegółowych informacji….CPUID CPU-Z

Bezpłatny program do szczegółowej identyfikacji zainstalowanego w komputerze modelu procesora, płyty głównej, chipsetu oraz pamięci….CrystalDiskInfo

CrystalDiskInfo to narzędzie, którego zadaniem jest monitorowanie stanu zainstalowanych w komputerze dysków twardych, a także dostarczanie szczegółowych informacji na temat poszczególnych parametrów ich pracy….Konkursie na prace o tematyce ekonomicznej

Już po raz dziewiąty Forum Obywatelskiego Rozwoju i Bank Zachodni WBK zapraszają twórców komiksów i rysowników do udziału w konkursie na prace o tematyce ekonomicznej. Najlepsze z nich zostaną wydane w specjalnej antologii komiksowej, a ich autorzy otrzymają nagrody pieniężne.    …Algorytmy badające własności geometryczne

Napisz programy w C++…
Algorytm szybkiego potęgowania

Algorytm szybkiego potęgowania – metoda pozwalająca na szybkie obliczenie potęgi o wykładniku naturalnym. Metoda ta wykorzystuje pośrednio dwójkową reprezentację wykładnika potęgi, a jej złożoność, wyrażona jako liczba wykonywanych mnożeń, wynosi Θ ( log ⁡ n ) {\displaystyle \Theta (\log n)} , gdzie n oznacza wykładnik obliczanej potęgi….
Sortowania Quick-sort i Merge-sort

Quick-sort…
Algorytmy sortujące

Sortowanie przez wstawianie Algorytm sortowania przez wstawianie można porównać do sposobu układania kart pobieranych z talii. Najpierw bierzemy pierwszą kartę. Następnie pobieramy kolejne, aż do wyczerpania talii. Każdą pobraną kartę porównujemy z kartami, które już trzymamy w ręce i szukamy dla niej miejsca przed…
sprawdzanie, czy liczba jest liczbą pierwszą

Liczba pierwsza – liczba naturalna, która ma dokładnie dwa dzielniki naturalne: jedynkę i siebie samą…
Rozwiązywanie zadań (rekurencja)

Zadanie 1 Sześcian liczby f(n) = n^3 może zostać wyznaczony za pomocą następującego równania rekurencyjnego: f(n) = f(n – 1) + 3n^2 – 3n + 1 przy czym f(1) = 1. Napisz procedurę rekurencyjną wyznaczającą tę wartość….
Drzewo binarne

W informatyce drzewo binarne to jeden z rodzajów drzewa (struktury danych), w którym liczba synów każdego wierzchołka wynosi nie więcej niż dwa. Wyróżnia się wtedy lewego syna i prawego syna danego wierzchołka….Przykład tablicy i zmiennej dynamicznej

#include<iostream> #include<windows.h> #include<time.h> using namespace std; int main() {     int ile;          cout<<„Ile liczb wylosowac?”;     cin>>ile;     int *tablica;     tablica = new int[ile];     …
Wskaźniki

#include<iostream> using namespace std; int main() {     int liczba1;     int *adres1;     liczba1=53;     adres1=&liczba1;     cout<<„liczba1=”<<liczba1<<endl;     cout<<„adres1=”<<adres1<<endl;     cout<<„adres1=”<<*adres1<<endl; }…
Wskażniki i zmienne dynamiczne

Zmienna wskaźnikowa (wskaźnik) to zmienna która przechowuje adres innej zmiennej. tzn wskazuje na inna zmienna…
Zadanie maturalne 2006 – Słowa

Rozwiąż zadanie maturalne 2006 – Słowa…
Zadanie maturalne 2005 – Najlepsze sumy, najpopularniejsze elementy

Rozwiąż zadanie maturalne 2005 – Najlepsze sumy, najpopularniejsze elementy…
Operacje na plikach (odczyt i zapis)

Biblioteka odpowiedzialna za obsługę plików Pisząc nasze programy, prędzej czy później zajdzie potrzeba zapisywania danych na dysku. Z pomocą przychodzi tu biblioteka fstream, dzięki której uzyskujemy funkcje pozwalające nam zarówno zapisywać pliki jak i je odczytywać….
Zadanie imiona i liczby

Napisz program: Pobierz plik z imiona_liczby.txt Plik składa się z 3 kolumn oddzielonych znakiem tabulacji: imie liczba1 liczba2 Znajdź wszystkie imiona przy których liczba1 równa się liczbie2 wyniki w postaci imie liczba1 liczb2 zapisz do pliku o nazwie imiona_liczby_wyniki.txt  Uczniowie i ich daty urodzin (struktura)

#include<iostream> using namespace std;…