Pakowanie i rozpakowywanie plików programem gzip

Program gzip jest narzędziem GNU służącym do pakowania i rozpakowywania plików metodą zip. Uruchomienie gzip z nazwą pliku powoduje zmniejszenie rozmiaru pliku i zapisanie go z rozszerzeniem gz. Przykład: aby spakować plik o nazwie intrukcja należy wykonać polecenie

gzip instrukcja

W ten sposób otrzymamy skompresowany plik o nazwie instrukcja.gz
Program gzip domyśnie zachowuje oryginalną nazwę pakowanego pliku oraz jego dane czasowe. Ten sam program służy do rozpakowywania plików, aby rozpakować uprzednio skompresowany plik należy to zrobić poprzez polecenie

gzip -d instrukcja

Opcjonalnie zamiast gzip -d można użyć polecenia gunzip:

gunzip instrukcja

Nie mysimy podawać rozszerzenia .gz gdyż gzip automatycznie uznaje że ono tam jest. Aby rozpakowywane pliki miały oryginalne nazwy i parametry czasowe użyj opcji -N np:

gunzip -N instrukcja

Treść skompresowanego pliku tekstowego można obejrzeć bez jego dekompresji za pomocą narzędzia zless np:

zless instrukcja

lub zcat np:

zcat instrukcja.gz | more


Program gzip jest automatycznie instalowany podczas instalacji Linuksa. Polecenie gzip może być wykonywane z następującymi opcjami:

kompresowanie pliku – sposób drugi (bez usuwania pliku wejściowego)
gzip -c PLIK > nowyplik.gz

(Szczypta “teorii”. Gdy program gunzip dekompresuje plik, domyślnie nadaje nowemu taką samą nazwę, ale bez rozszerzenia .gz. Jeśli dodamy parametr -N, utworzony plik będzie miał nazwę taką, jaką miał przed kompresją.
Stąd parametr -N ma znaczenie także przy wyświetlaniu informacji o pliku gzip w polu uncompressed_name – nazwa pliku po dekompresji.)
rozpakowanie pliku nowyplik.gz do katalogu /tmp
gunzip -c plik.gz > /tmp/mój_plik
Uwaga. Jeżeli mój_plik istnieje, zostanie nadpisany bez pytania

źródło: http://www.xlin.hg.pl/podstawy/gzip.html