Przykład instrukcji iteracyjnej while() – dzielenie dwóch liczb

#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
double a,b,c;

cout << „Podaj a= „;
cin >> a;
cout << „Podaj b= „;
cin >>b;
while (b==0)
{
cout << „NIE DZIEL PRZEZ ZERO !!\n”;
cout << „Podaj b= „;
cin >>b;
}

c=a/b;
cout << „Iloraz = ” << c;

}