Pisanie skryptów w języku PHP

<html>
<head>
</head>
<body>

<!-- wyświetlanie godziny -->

<h1><u>Aktualna godzina na twojej stronie:</u></h1>
<h2>
<?php
date_default_timezone_set("utc"); //https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersalny_czas_koordynowany
echo 'Dzisiaj jest '.date('d-m-Y');
?>
</h2>

<!-- zmienne - sumowanie -->

<h1><u>Zmienne w php:</u></h1>
<h2>
<?php
$liczba1 = 5;
$liczba2 = 10;
$suma = $liczba1 + $liczba2;
echo 'Suma liczb '.$liczba1.'+'.$liczba2.'='.$suma;
?>
</h2>

</body>
</html>

Tagi: