Zapis liczb binarnych ze znakiem

Zapis Znak-Moduł (ZM)

Koncepcyjnie zapis znak – moduł (w skrócie ZM – ang. SM Signed Magnitude) jest najbardziej zbliżony do systemu zapisu liczb używanego przez nas samych. Liczba ZM składa się z dwóch części – bitu znaku oraz bitów wartości liczby (modułu)

Dla liczb dodatnich i zera bit znaku ma wartość 0, dla liczb ujemnych i zera ma wartość 1. Format zapisu ZM musi być ściśle ustalony, aby wiadomo było, który bit jest bitem znaku – w operacjach arytmetycznych bit znaku musimy traktować inaczej niż inne bity

Zapis liczb binarnych ze znakiem

Znak Moduł Przykład 2

 

 

 

 

Zapis U1

Drugim podejściem do rozwiązania problemu liczb ze znakiem jest system uzupełnień do 1 zwany systemem U1 (ang. 1C – One’s Complement)

W systemie tym wszystkie bity zapisu liczby posiadają swoje wagi (w ZM bit znaku nie posiadał wagi)

Najstarszy bit jest bitem znaku i ma wagę równą (-2^(n-1)+1), gdzie n oznacza ilość bitów w zapisie liczby

Jeśli liczba jest dodatnia, to najstarszy bit znakowy posiada wartość 0. Pozostałe bity służą do zapisu liczby w naturalnym kodzie binarnym

Kod U1 przykład 1

 

 

 

 

Jeśli liczba jest ujemna, to najstarszy bit znakowy ma wartość 1. Pozostałe bity są negacjami bitów modułu wartości liczby

Kod U1 przykład 2

 

 

 

Zapis U2

Nowy kod nosi nazwę uzupełnień do podstawy 2 lub w skrócie U2 (ang. 2C – Two’s Complement)