Program iloraz z if

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main()
{
int a,b,iloraz;

cout << „To jest program ILORAZ\n\n”;
cout << „Podaj a: „;
cin >> a;
cout << „Podaj b: „;
cin >> b;

if (b!=0)
{
iloraz = a / b;
cout << endl << „O to twoj wynik ” << endl << a << „/” << b << „=” << iloraz;

}
else
cout << „Nie mozna dzielic przez zero!!”;

}

Tagi: