Program iloraz z if

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main()
{
int a,b,iloraz;

cout << “To jest program ILORAZ\n\n”;
cout << “Podaj a: “;
cin >> a;
cout << “Podaj b: “;
cin >> b;

if (b!=0)
{
iloraz = a / b;
cout << endl << “O to twoj wynik ” << endl << a << “/” << b << “=” << iloraz;

}
else
cout << “Nie mozna dzielic przez zero!!”;

}

Tagi: