Program który mnoży n dowolnych liczb funkcja (zwracająca wartość z parametrem)

#include<iostream>
#include<cstdlib>
using namespace std;

int petla_mnozenie(int n)
{
int a, iloczyn=1;
for(int i=0;i<n;i++)
{
cout << “podaj liczbe ” << i+1 << ” z ” << n << ” liczb: “;
cin >> a;
iloczyn*=a;
}
return iloczyn;
}

int main ()
{
int x;
cout << “*********************************************\n”;
cout << “****** program mnozy ilosc podanych *********\n”;
cout << “****** przez uczytkownika liczb *************\n”;
cout << “*********************************************\n\n\n”;

cout << “podaj ile bedzie liczb: “;
cin >> x;

cout << “wynik to: ” << petla_mnozenie(x);

cout << endl << endl;

system(“pause”);
}