Program mnoży liczby podane przez użytkownika

#include<iostream>
#include<cstdlib>
using namespace std;
int n,iloczyn=1,i,a;


int main ()
{

cout << “*********************************************\n”;
cout << “****** program mnozy ilosc podanych *********\n”;
cout << “****** przez uczytkownika liczb *************\n”;
cout << “*********************************************\n\n\n”;

cout << “podaj ile bedzie liczb: “;
cin >> n;
for(i=0;i<n;i++)
{
cout << “podaj liczbe ” << i+1 << ” z ” << n << ” liczb: “;
cin >> a;
iloczyn*=a;
}
cout << endl << endl;
cout << iloczyn << endl << endl;
system(“pause”);
}