Program mnoży liczby podane przez użytkownika

#include<iostream>
#include<cstdlib>
using namespace std;
int n,iloczyn=1,i,a;


int main ()
{

cout << „*********************************************\n”;
cout << „****** program mnozy ilosc podanych *********\n”;
cout << „****** przez uczytkownika liczb *************\n”;
cout << „*********************************************\n\n\n”;

cout << „podaj ile bedzie liczb: „;
cin >> n;
for(i=0;i<n;i++)
{
cout << „podaj liczbe ” << i+1 << ” z ” << n << ” liczb: „;
cin >> a;
iloczyn*=a;
}
cout << endl << endl;
cout << iloczyn << endl << endl;
system(„pause”);
}