Program rysuje półchoinke o wysokosci i podstawie x

#include<iostream>
#include<cstdlib>

using namespace std;

int x;

int main()
{


cout << “*********************************************************\n”;
cout << “****** program rysuje wypelniony prostokat **************\n”;
cout << “****** dla podanych bokow x i y *************************\n”;
cout << “*********************************************************\n\n\n”;

cout<<“podaj x, wysokosc:”;
cin >>x;
cout<<endl<<endl;
for(int i=1; i<=x; i++)
{
for(int j=1; j<=i; j++)
cout<<“*”;
cout<<endl;
}
}