Program sprawdza czy liczba jest parzysta

#include<iostream>
#include<cstdlib>
using namespace std;
int a;


int main()
{
cout << „podaj liczbe:”;
cin >>a;
if (a%2==0)
cout <<„\n\nliczba parzysta\n\n”;
else
cout <<„\n\nliczba nieparzysta\n\n”;
system(„pause”);
}

Tagi: