Program sprawdzający czy słowo jest palindromem

#include <iostream>
#include <string.h>

using namespace std;

int main()
{
#define N 20
int dlugosc;
char tekst[N+1];

int licznik=0;
cout << “wpisz jakis wyraz (maksymalnie “<<N<<” znakow): “;
cin >> tekst;
dlugosc=strlen(tekst);
int n=dlugosc/2;
for (int i=0; i<n; i++)
if(tekst[i]==tekst[dlugosc-i-1])
licznik++;

if(licznik==n)
cout<<“To jest palindrom :)”;
else
cout<<“To NIE jest palindrom :)”;

}