Przekazywanie argumentów przez referencje – przykład 2

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <conio.h>

using namespace std;

void zmien(int &a, int &b)


{
a = 2;
b = 3;
cout << “W FUNKCJI ZMIEN()”<<endl<<endl;
cout << “————- a=2 i b=3 —————\n\n”;

cout << “wartosc zmiennej lokalnej a = “;
getch();
cout << a << endl;
cout << “adres zmiennej lokalnej a= “;
getch();
cout << &a << ” <- taki sam jak w funkcji main()” << endl;
cout << “wartosc zmiennej lokalnej b = “;
getch();
cout << b << endl;
cout << “adres zmiennej lokalnej b= “;
getch();
cout << &b << ” <- taki sam jak w funkcji main()” << endl<<endl;
getch();
cout << “————- a=b —————\n\n”;
getch();
a=b;
cout << “adres zmiennej lokalnej a po a=b ” ;
getch();
cout << &a << endl;
cout << “wartosc zmiennej lokalnej a= po a=b “;
getch();
cout << a << endl;
cout << “adres zmiennej lokalnej b= “;
getch();
cout << &b << endl;
cout << “wartosc zmiennej lokalnej b= po a=b “;
getch();
cout << b << endl;
getch();
cout << “—————— the end zmien()——————\n\n”;
}

int main()
{
int a = 1;
int b = 1;
cout << “W FUNKCJI MAIN()”<<endl<<endl;
cout << “wartosc zmiennej lokalnej a = ” << a << endl;
cout << “adres zmiennej lokalnej a= ” << &a << endl<< endl;
cout << “wartosc zmiennej lokalnej b = ” << b << endl;
cout << “adres zmiennej lokalnej b= ” << &b << endl<< endl;

getch();

cout << endl ;

zmien(a,b);

cout << endl ;
cout << “W FUNKCJI MAIN() po zmien()”<<endl<<endl;
cout << “wartosc zmiennej lokalnej po wywolaniu funkcji zmien() a = ” << a << endl;
cout << “adres zmiennej lokalnej po wywolaniu funkcji zmien() a= ” << &a << endl<< endl;
cout << “wartosc zmiennej lokalnej po wywolaniu funkcji zmien() b = ” << b << endl;
cout << “adres zmiennej lokalnej po wywolaniu funkcji zmien() b= ” << &b << endl<< endl;

system(“pause”);
return 0;
}