Przekazywanie argumentów przez referencje – przykład 2

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <conio.h>

using namespace std;

void zmien(int &a, int &b)


{
a = 2;
b = 3;
cout << „W FUNKCJI ZMIEN()”<<endl<<endl;
cout << „————- a=2 i b=3 —————\n\n”;

cout << „wartosc zmiennej lokalnej a = „;
getch();
cout << a << endl;
cout << „adres zmiennej lokalnej a= „;
getch();
cout << &a << ” <- taki sam jak w funkcji main()” << endl;
cout << „wartosc zmiennej lokalnej b = „;
getch();
cout << b << endl;
cout << „adres zmiennej lokalnej b= „;
getch();
cout << &b << ” <- taki sam jak w funkcji main()” << endl<<endl;
getch();
cout << „————- a=b —————\n\n”;
getch();
a=b;
cout << „adres zmiennej lokalnej a po a=b ” ;
getch();
cout << &a << endl;
cout << „wartosc zmiennej lokalnej a= po a=b „;
getch();
cout << a << endl;
cout << „adres zmiennej lokalnej b= „;
getch();
cout << &b << endl;
cout << „wartosc zmiennej lokalnej b= po a=b „;
getch();
cout << b << endl;
getch();
cout << „—————— the end zmien()——————\n\n”;
}

int main()
{
int a = 1;
int b = 1;
cout << „W FUNKCJI MAIN()”<<endl<<endl;
cout << „wartosc zmiennej lokalnej a = ” << a << endl;
cout << „adres zmiennej lokalnej a= ” << &a << endl<< endl;
cout << „wartosc zmiennej lokalnej b = ” << b << endl;
cout << „adres zmiennej lokalnej b= ” << &b << endl<< endl;

getch();

cout << endl ;

zmien(a,b);

cout << endl ;
cout << „W FUNKCJI MAIN() po zmien()”<<endl<<endl;
cout << „wartosc zmiennej lokalnej po wywolaniu funkcji zmien() a = ” << a << endl;
cout << „adres zmiennej lokalnej po wywolaniu funkcji zmien() a= ” << &a << endl<< endl;
cout << „wartosc zmiennej lokalnej po wywolaniu funkcji zmien() b = ” << b << endl;
cout << „adres zmiennej lokalnej po wywolaniu funkcji zmien() b= ” << &b << endl<< endl;

system(„pause”);
return 0;
}